che-do-choi-vanilla-survival

Chào mừng đến với HCraft Network

Giới thiệu Minecraft

Minecraft là một trò chơi điện tử xây dựng sandbox được phát triển bởi Mojang Studios. Minecraft có 2 phiên bản phổ biến là Java và Bedrock. Gameplay liên quan đến việc người chơi tương tác với thế giới trò chơi bằng cách đặt và phá vỡ nhiều loại khối khác nhau trong môi trường ba chiều. Trong môi trường này, người chơi có thể xây dựng các cấu trúc, tác phẩm và tác phẩm nghệ thuật sáng tạo trên máy chủ nhiều người chơi hoặc chơi đơn với nhiều chế độ chơi khác nhau.

Cách tham gia máy chủ HCraft

Đây là website của máy chủ minecraft HCraft. Để tham gia vào máy chủ HCraft Server, bạn cần phải tải game, sau đó vào chơi mạng và kết nối đến máy chủ HCraft qua IP: mc.hcraft.info.

Một số chế độ chơi của HCraft Server:

  • Vanilla Survival: Chế độ chơi cơ bản của Minecraft. Các tính năng của chơi đơn offline sẽ không bị hạn chế khi chơi trong server này. Nó còn được gọi là anarchy server, tức là server vô chính phủ, không có luật lệ. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bên trong server này mà không phải nghĩ đến luật lệ.
    che-do-choi-vanilla-survival

One Response to “Chào mừng đến với HCraft Network”

Write comment

  • (will not be published)